Term Dates

2023 Term Dates

Term 1 –  January 30 – April 14

Term 2 –  May 2 – July 7

Term 3 –  July 24 – September 29

Term 4 –  October 16  – December 14

2024 Term Dates

Term 1 –  January 29 – April 12

Term 2 –  April 29 –  July 5

Term 3 –  July 22 – September 27

Term 4 –  October 14 – December 12