Term Dates

2024 Term Dates

Term 1 –  January 29 – April 12

Term 2 –  April 29 –  July 5

Term 3 –  July 22 – September 27

Term 4 –  October 14 – December 12

2025 Term Dates

Term 1 –  January 28 – April 11

Term 2 –  April 28 –  July 4

Term 3 –  July 21 – September 26

Term 4 –  October 13 – December 12